Zaniklé železnice

Zrušené a zaniklé železnice

Vlečka do výstrojního skladu v Brně

Vlečka do výstrojního skladu armády v Brně vycházela z nádraží staré Tišnovky v Králově poli. Svršek vlečky byl snesen již před rokem 1989 včetně mostů. Zhruba polovina bývalého spodku této vlečné železnice dnes pozřela křižovatka autostrády vedoucí od Svitav, z tunelů Dobrovského a městského okruhu od Olomouce. Zbytek vlečné dráhy je patrný v terénu. Na bývalém úrovňovém křížení na ulici Palackého je ještě vidět zbytek kolejí. Na ulici Kartouzká měla vlečná dráha odvratnou kolej proti ujetí vozů do ulice Palackého a do nádraží v Králově Poli. Dnes je v místě odvratné koleje na Kartouzské městský park. Z původní vlečky zůstala zachována pouze vlečková vrata v kasárnách patřící dodnes armádě na ulici Kartouzská.
Kasárna Brno Kasárna Brno Kasárna Brno Kasárna Brno Kasárna Brno Kasárna Brno