Zaniklé železnice

Zrušené a zaniklé železnice

Kuřim - Veverská Bitýška

Lokální dráha Kuřim Veverská Bitýška vznikla v době zlatého železničního stavitelství respektive na jeho konci, kdy místní zastupitelstvo muselo mít stavební pomník v podobě lokální dráhy. Dráha začínala v Kuřimi, kde jsou zachovány mostní pilíře a zbytek zářezu ve kterém stojí hala bývalé továrny Diana. Další povídání o Dianě je na stránkách Polních drah. Další čast zářezu do Moravských Knínic byla zasypána a není již patrná. Dnes na místě stojí bývalý areál JZD Kuřim. Ani další úsek do Moravských Knínic nebyl ušetřen neboť se zde během války stavěla dálnice Brno-Wroclaw(Vratislav) a tak zbytky železničního svršku vzaly za své. Dráha byla zrušena v době hospodářské krize v roce 1936. Pozůstatky trati Kuřim-Bitýška jsou až za Moravskými Knínicemi - v Chudčicích a ve Veverské Bitýšce. Jsou zde propustky, zbytky železničních zářezů i náspů. V Chudčicích bývala pouze zastávka. Celé nádraží bylo až ve Veverské Bitýšce. Ve Veverské Bitýšce byla i strojová stanice - depo lokomotiv místní dráhy. Jako lokomotivy zde jezdila řada 422.0. Jak již bylo řečeno dráha zanikla z důvodu hospodářské krize v roce 1936 a doprava zde přešla na silnici (na vodu). Dík přehradní nádrži v Kníničkách, lze v dnešní době do Veverské Bitýšky doplout lodí od Brněnské přehradní hráze pokud je plavební sezona nebo to plavební podmínky dovovolují. V blízkosti zrušené železnice Kuřim - Veverská Bitýška se nachází také obec Drásov, kde můžete navštívit úzkokolejnou zahradní železnici Drásov.
Veverská Bitýška Veverská BitýškaZubačky Modelová železnice