Zaniklé železnice

Zrušené a zaniklé železnice

Tišnovka - dráha Brno - Tišnov

Stará Tišnovka na rozdíl od dnešního železničního spojení byla jednokolejná a bez elektrifikace. Zůstalo po ní mnoho staveb v terénu a to jak v městě Brně, tak i dál v krajině. Po jejích částech se jezdí jště dodnes, zejména v Tišnově je obsluhována vlečka do rozvodné stanice vysokého napětí. Původní železnice vycházela ze stanice Brno Hl.n. a sjížděla táhlým obloukem k řece Svitavě po jejímž řehu vedla. Dnes je tento úsek částčně snesen a část se používá jako vlečka a výtažná kolej vlečky. Další část vedená Židenicemi je snesená a zarostlá. Pozůstatky strážních domků a mostních opěr dávají tušit původní určení daných míst. Zářez mezi Černými Poli a Lesnou je dnes zasypán a tak zde se z původní trati nic nedochovalo. Další zbytky lze nalézt jako součást vlečkového areálu Královopolské strojírny. Vlečka je připojena ke stanici Brno - Královo pole. Z Králova Pole vedla původní trať asi ve stejné ose avšak v nižší niveletě do zastávky Brna-Řečkovic. V Řečkovicích zůstala původní budova nádraží, která je dnes přeměněná na rodinný domek. Z Řečkovic vedla dráha do Jehnic již po jiném drážním tělese. I v Jehnicích zůstala nádražní budova, avšak je umístěna níže než vede současná dvojkolejná trať. V následující stanici Česká zůstalo původní vybavení stanice, pouze se zrušilo její kolejové rozvětvení a trať zůstala pouze dvojkolejná zastávka. Ze zastávky Česká do Kuřimi vede současná dráha ve stejné ose jako původní Tišnovka. V Kuřimi lze vidět zbytky zrušené odbočující železnice do Veverské Bitýšky za stanicí. V zářezu stojí hala bývalé továrny Diana. Zbytek zářezu odbočující trati je již zasypán a není ji viditelný. Další osa trati ze stanice Kuřim vedla souběžně se současnou dvojkolejnou tratí až k vápece v Čebíně, kde dochází k roddělení: Nová trať odbočuje vlevo ke stanici Čebín a stará Tišnovka pokračuje rovno směrem k Malhostovicím a Drásovu. Stará Tišnovka zde byla používána do roku 1990 jako vlečka do vápenky Čebín a Mez-u Drásov. Dnes již tento úsek také snesen, protože vápenka byla zrušena - dnes je z ní výroba minerálních krmiv. Mez Drásov privatizovala firma Siemens a dopravu přesunula na silnici. Z kolejí přímo v Drásově zůstal tedy jen areál Zahradní železnice Drásov o rozchodu 600mm. Z úseku Drásov-Tišnov zůstala tedy jen dráha do rozvodny vysokého napětí před Drásovem, původní nádraží v Hradčanech a zbytek dráhy do Tišnova.
Na spodních obrázcích je možno vidět ještě dnes zachovalou část kolejí staré Tišnovky u Hlavního nádraží v Brně, která dnes funguje jako vlečka místních Brněnských firem. Původní připojení kolejí Tišnovky na současné vlečky od Hlavního nádraží bylo sneseno, neboť obsluha vlečkové sítě byla potřeba ze seřadiště v Maloměřicích a ne z Hlavního nádraží.
Tišnovka Tišnovka Tišnovka TišnovkaZubačky