Zaniklé železnice

Zrušené a zaniklé železnice

Diana - Tišnov - Kutiny (760mm)

Dráha Diana pro válečnou výrobu vznikla ze stavebních drážek okolo Tišnova od staveb tunelů nové trati Brno- Havl. Brod. Bylo rozhodnuto použít dokončené tunely k výrobě letadel BF 109. K jejich vnitrozávodní dopravě byla dokončena polní dráha o rozchodu 760mm, která dostala pracovní a krycí název Diana. Dráha byla postavena celkem narychlo a místy se to projevilo ve kvalitě stavby - avšak celý problém zřejmě spočíval v neznalosti stavební technologie železničních náspů. Po jedné nebo dvou zimách docházelo totiž k vyplavování materiálu z kamenných rovnatin pod kolejemi. Stejný problém se řešil již v dávné minulosti u Českobudějovické koněspřežky. Železnice Diana tedy vznikla až za války i když není úplně jasné jak se přepravoval stavební materiál (zejména opracovaný kámen) k tunelům č. 2 a 3 a k příslušným klenutým mostům u Řikonína, když v blízkosti těchto tunelů není velký kamenolom, který by na to svojí kapacitou stačil. Níže uvedené obrázky představují dnešní pozůstatky Diany - dráhy pro výrobu letadel BF 109. Obrázky pochází z Mezihoří u Dolních Louček. Více čtení o Dianě krom výše zmíněných stránek také v knize Miroslava Vaňka nebo Vladimira Ustohala - Diana - továrna na smrt.
Diana Diana

Modelová železnice Feldbahn-model